KINO TAVAST RY - elokuvanystävien yhdistys Hämeenlinnassa

Elokuvat, elokuvakerhot, elokuvakasvatus, elokuvayhteistyö, elokuvafestivaali

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n rekisteriseloste (9.1.2017)

Rekisterin pitäjä: Kino Tavast ry, Hämeenlinna, kinotavast AT gmail.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Ulla Lappalainen, Hämeenlinna, kinotavast AT gmail.com

Rekisterin nimi: Kino Tavast ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Jäsenluettelo (yhteydenpito jäseniin, jäsenmaksusuoritukset)

Rekisterin tietosisältö: Jäsenen nimi, kotipaikka sekä sähköpostiosoite ja/tai osoite. Puhelinnumero ja osoitetieto, mikäli jäsen on antanut tiedot. Lisäksi jäsenmaksutiedot ja jäseneksi liittymisvuosi. Eronneet tai erotetut jäsenet poistetaan luettelosta. Sähköpostiohjelmaan on luotu jäsenten ryhmä jäsenpostia varten.

Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan jäseniltä ja jäsenmaksutiedot tiliotteelta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet: 

A. Manuaalinen arkisto

Manuaalinen rekisteri säilytetään lukitussa paikassa. Tietoja säilyttävät ja käsittelevät taloudenhoitaja/kirjanpitäjä ja sihteeri/jäsensihteeri sekä yhdistyksen hallitus hyväksyessään tai erottaessaan jäsenet. Yhdistyksen toiminnantarkastajat näkevät jäsenluettelon tarkastuksen yhteydessä.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee salasanalla suojatussa tietokoneessa, jonka suojaus on ajantasainen. Varmuustiedosto säilytetään muistitikulla, jota säilytetään lukitussa tilassa.

Jäsensähköposti lähetetään piilokopioina, jolloin osoitteet eivät tule muiden jäsenten tietoon.

%d bloggers like this: