KINO TAVAST RY - elokuvanystävien yhdistys Hämeenlinnassa

Elokuvat, elokuvakerhot, elokuvakasvatus, elokuvayhteistyö, elokuvafestivaali

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n rekisteriseloste (9.1.2017)

Rekisterin pitäjä: Kino Tavast ry, Hämeenlinna, kinotavast AT gmail.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Ulla Lappalainen, Hämeenlinna, kinotavast AT gmail.com

Rekisterin nimi: Kino Tavast ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Jäsenluettelo (yhteydenpito jäseniin, jäsenmaksusuoritukset)

Rekisterin tietosisältö: Jäsenen nimi, kotipaikka sekä sähköpostiosoite tai osoite. Puhelinnumero ja osoitetieto, mikäli jäsen on antanut tiedot. Lisäksi jäsenmaksutiedot ja jäseneksi liittymisvuosi. Eronneet tai erotetut jäsenet poistetaan luettelosta. Sähköpostiohjelmaan on luotu jäsenten ryhmä jäsenpostia varten.

Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan jäseniltä ja jäsenmaksutiedot tiliotteelta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet: 

A. Manuaalinen arkisto

Manuaalinen rekisteri säilytetään lukitussa paikassa. Tietoja säilyttävät ja käsittelevät taloudenhoitaja/kirjanpitäjä ja sihteeri/jäsensihteeri sekä yhdistyksen hallitus hyväksyessään tai erottaessaan jäsenet. Yhdistyksen toiminnantarkastajat näkevät jäsenluettelon tarkastuksen yhteydessä.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee salasanalla suojatussa tietokoneessa, jonka suojaus on ajantasainen.

Jäsensähköposti lähetetään piilokopioina, jolloin osoitteet eivät tule muiden jäsenten tietoon.

%d bloggers like this: