Kino Tavast

Elokuvat, elokuvakerhot, elokuvakeskustelut, elokuvakilpailut, elokuvakasvatus, elokuvakurssit, elokuvayhteistyö, elokuvafestivaali

Tietosuojaseloste

Seloste (päivitetty 24.4.2020) kertoo, miten käsittelemme rekisteritietoja ja miten rekisteriin merkityt henkilötiedot voi tarkistaa (EU:n tietosuoja-asetus 2016/679)

Tallennamme rekisteriin vain välttämättömät tiedot ja hävitämme tarpeettomat tiedot tietoturvallisesti. Tietosuojakäytäntöjen mahdollisista muutoksista informoidaan.

Yhdistyksellä on seuraavat rekisterit: jäsen-, palkka-, uutiskirje-, koulutus- ja verkkokaupparekisteri.

Jäsenrekisteri

Rekisterin nimi
Kino Tavast ry:n jäsenrekisteri 

Rekisterinpitäjä
Kino Tavast ry (y-tunnus 2656101-7)
Paavo Cajanderin katu 4 A 12
13200 Hämeenlinna
Sähköposti kinotavast (AT) gmail.com

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Jäsensihteeri Johanna Ahtila
johanna.ahtila (AT) gmail.com

Rekisterin tarkoitus 
Yhdistyksellä on lakisääteinen velvollisuus pitää jäsenrekisteriä. Rekisteri mahdollistaa 

 • yhteydenpidon jäseniin,
 • sisäisen tiedottamisen, 
 • jäsenkorttien toimittamisen ja 
 • jäsenmaksuliikenteen seuraamisen. 

Rekisteriin merkityt tiedot

 • jäsenen nimi, 
 • kotipaikka,
 • sähköpostiosoite,
 • jäsenmaksutiedot sekä 
 • jäseneksi liittymisvuosi.

Postiosoite ja puhelinnumero merkitään, mikäli jäsen on antanut tiedot. Sähköpostiohjelmaan on jäsenistä tallennettu ryhmäpostitusta varten

 • nimi ja
 • sähköpostiosoite.

Rekisteritietojen tietolähteet 
Tiedot saadaan jäseniltä itseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä tai tietoja myöhemmin päivitettäessä. Jäsenmaksutiedot saadaan pankin tiliotteelta. Tarvittaessa tietoja (esimerkiksi puhelinnumeroita) voidaan päivittää julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä.

Tietojen luovutukset 
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Mikäli myöhemmin ilmaantuu tarve tietojen luovuttamiseen, siihen pyydetään lupa jäseniltä.

Tietojen poistaminen ja säilyttäminen
Rekisterinpitäjä poistaa jäsenluettelosta viimeistään vuoden kuluttua ne, joiden jäsenyys on päättynyt. Jäsenmaksutiedot merkitään tilinpäätökseen maksajan nimikirjaimilla tai etunimellä. Tiedot säilyvät yhdistyksen kirjanpitoarkistossa laissa säädetyt 6 vuotta. Toimintakertomukset ja pöytäkirjat arkistoidaan pysyvästi. Yhdistyksen toimintakertomuksiin ja pöytäkirjoihin tallentuu nimitietoja muun muassa hallituksen jäsenistä, kirjanpitäjistä, toiminnantarkastajista, muista toimihenkilöistä ja työryhmiin osallistuvista.

Rekisteröidyn oikeudet
1.  Saada pyynnöstä tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan.
2.  Vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä.
3.  Kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. 
4. Saada häntä koskevat tiedot viivytyksettä. Mikäli kuukauden aikaraja ylittyy, siitä tiedotetaan erikseen.  
5. Valittaa tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Tietoja, oikaisua ja tietojen käsittelyn rajoittamista tai poistoa koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, jäsensihteeri Johanna Ahtilaan.

Henkilötietojen käsittelijät
Henkilöt, joilla on pääsy rekisterin tietoihin, nimeää yhdistyksen hallitus. Tällä hetkellä jäsenrekisterin tietoja käsittelevät jäsensihteeri Johanna Ahtila ja sihteeri-taloudenhoitaja Ulla Lappalainen. Hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet saavat tietoonsa jäsenten nimet, kun hallitus hyväksyy uudet jäsenet tai toteaa jäsenyyden päättyneeksi. Kirjanpitäjä näkee jäsenmaksutiedot ja toiminnantarkastaja sekä jäsenmaksutiedot että jäsenluettelon, jossa on jäsenten nimet, mutta ei muita tietoja. 

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus
Käsittelyn turvallisuutta arvioidaan säännöllisesti. Rekisteritiedot sijaitsevat rekisterinpitäjän edustajan hallinnassa olevalla laitteella, jonka sisältö on salattu tai virtuaalisella palvelimella tietokoneella, jonka fyysinen turvallisuus on riittävällä tavalla (palomuuri, virustorjunta, lukollinen säilytyspaikka) varmistettu ja jonka ohjelmat on päivitetty säännöllisesti. 

Tietojen palautus vikatilanteessa turvataan säännöllisellä varmuuskopioinnilla. Varmuustiedosto säilytetään muistitikulla tai kovalevyllä, jota säilytetään lukitussa tilassa.

Mahdollinen printattu jäsenrekisteri, toimintakertomukset ja tilinpäätökset säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään tarvittaessa tietoturvallisesti silppuamalla. Arkistomateriaalia voidaan myöhemmin luovuttaa Maakunta-arkistoon, jolloin materiaalin käyttöehdoista sovitaan arkiston kanssa erikseen.

Jäsensähköposti lähetetään piilokopioina, jolloin osoitteet eivät tule muiden jäsenten tietoon.

Yhdistyksen muut rekisterit 

Jäsenrekisterin lisäksi yhdistyksellä on seuraavat henkilörekisterit:

 • Sähköpostilista/uutiskirje 
 • Palkkarekisteri 
 • Eventio-verkkokaupan asiakasrekisteri
 • Koulutusrekisteri

Sähköpostilista/uutiskirje

Rekisterin nimi
Kino Tavast ry:n sähköpostilista/uutiskirje

Rekisterinpitäjä
Kino Tavast ry
Paavo Cajanderin katu 4 A 12
13200 Hämeenlinna
Sähköposti kinotavast AT gmail.com

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Sihteeri Ulla Lappalainen
Sähköposti kinotavast AT gmail.com

Rekisterin tarkoitus 
on tiedottaa yhdistyksen järjestämistä elokuvanäytöksistä, koulutuksista ja tapahtumista.

Rekisteriin merkityt tiedot

 • sähköpostiosoite ja etunimi
 • koko nimi, mikäli asianomainen on sen antanut.

Sähköpostiohjelmaan ja uutiskirjepalveluun on luotu ryhmä postitusta varten. 

Rekisteritietojen tietolähteet 
Tiedot saadaan rekisteriin merkityiltä itseltään.

Tietojen luovutukset 
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisteröidyn oikeudet
1.  Saada pyynnöstä tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan.
2.  Vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä.
3.  Kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. 
4. Saada häntä koskevat tiedot viivytyksettä. Mikäli kuukauden aikaraja ylittyy, siitä tiedotetaan erikseen.  
5. Valittaa tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Tietoja, oikaisua ja tietojen käsittelyn rajoittamista tai poistoa koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä rekisterinpitäjän yhteyshenkilö Ulla Lappalaiseen.

Henkilötietojen käsittelijät
Henkilöt, joilla on pääsy sähköpostilistan rekisteritietoihin, nimeää yhdistyksen hallitus. Tällä hetkellä sähköpostilistan tietoja käsittelee sihteeri Ulla Lappalainen.

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus
Sähköposti lähetetään piilokopioina, jolloin osoitteet eivät tule muiden viestin saajien tietoon. Noudatetaan samoja turvallisuustoimia kuin jäsenrekisterin osalta.
 

Palkkarekisteri

Rekisterin nimi
Kino Tavast ry:n palkkarekisteri

Rekisterinpitäjä
Kino Tavast ry
Paavo Cajanderin katu 4 A 12
13200 Hämeenlinna
kinotavast (AT) gmail.com

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Taloudenhoitaja Ulla lappalainen
kinotavast (AT) gmail.com

Rekisterin tarkoitus 
Yhdistyksellä on lakisääteinen velvollisuus palkkakirjanpitoon. Palkkarekisteri mahdollistaa palkanmaksun, työtodistusten kirjoittamisen ja tarvittavat viranomaisilmoitukset verottajalle ja vakuutusyhtiöille.

Rekisteriin merkityt tiedot
Rekisteriin merkitään palkanmaksun vaatimat tiedot: 

 • nimi, 
 • henkilötunnus, 
 • veronumero, 
 • veroprosentti,
 • pankkiyhteystiedot sekä  
 • tarvittaessa sähköpostiosoite, osoite- ja puhelinnumerotiedot.

Rekisteritietojen tietolähteet 
Tiedot saadaan työntekijöiltä.

Tietojen luovutukset
Verottajan ja vakuutusyhtiöiden lakisääteiset vuosi-ja kuukausi-ilmoitukset palkka.fi-palvelun kautta.

Tietojen poistaminen ja arkistointi
Rekisterinpitäjä poistaa henkilötiedot, kun niitä ei enää tarvita. Verotustiedot päivitetään tarpeen mukaan. Palkanmaksutiedot sisältyvät tilinpäätökseen. Tiedot säilyvät yhdistyksen kirjanpitoarkistossa 6 vuotta. 

Rekisteröidyn oikeudet
1.  Saada pyynnöstä tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan.
2.  Vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä.
3.  Kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. Rekisterinpitäjän pitää pystyä hoitamaan lain vaatimat velvoitteensa. 
4. Saada häntä koskevat tiedot viivytyksettä. Mikäli kuukauden aikaraja ylittyy, siitä tiedotetaan erikseen.  
5. Valittaa tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Tietoja, oikaisua ja tietojen käsittelyn rajoittamista tai poistoa koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä rekisterinpitäjän yhteyshenkilö Ulla Lappalaiseen. 

Henkilötietojen käsittelijät
Henkilöt, joilla on pääsy rekisterin tietoihin, nimeää yhdistyksen hallitus. Palkkarekisterin tietoja käsittelee tällä hetkellä taloudenhoitaja Joonas Stenman. Hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet saavat tietoonsa palkansaajien nimet ja palkan suuruuden hallituksen hyväksyessä palkat ja työsuhteen. Myös kirjanpitäjä ja toiminnantarkastaja näkevät palkanmaksutiedot. Palkanmaksuun käytettävän palkka.fi-palvelun ylläpitäjä vastaa palvelun tietoturvallisuudesta.

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus
Tietojenkäsittelyn turvallisuutta arvioidaan säännöllisesti. Rekisteritiedot sijaitsevat rekisterinpitäjän edustajan hallinnassa olevalla laitteella, jonka sisältö on salattu tai virtuaalisella palvelimella tietokoneella, jonka fyysinen turvallisuus on riittävällä tavalla (palomuuri, virustorjunta, lukollinen säilytyspaikka) varmistettu ja jonka ohjelmat on päivitetty säännöllisesti. 

Tietojen palautus vikatilanteessa turvataan säännöllisellä varmuuskopioinnilla. Varmuustiedosto säilytetään muistitikulla, jota säilytetään lukitussa tilassa.

Mahdolliset printtimuotoiset asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään tarvittaessa tietoturvallisesti silppuamalla.

Eventio-verkkokaupan asiakasrekisteri

Eventio-verkkokauppaan tallentuu pakollisina tietoina asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite. Puhelinnumero on pakollinen koronaepidemian aikana mahdollisen jäljitystyön helpottamiseksi, mutta siirtyy vapaavalintaiseksi epidemian laannuttua. Osoitetieto tallentuu, jos asiakas sen antaa.  Yhdistyksessä verkkokaupan henkilötietoja käsittelevät verkkokaupan käyttäjiksi valtuutetut henkilöt varahenkilöineen. Alla tiedot Eventio-yrityksen osalta tietojen käsittelystä.

Tietojen käsittely ja yksityisyyden suoja verkkokaupan tuottaja Eventiolla

Tapahtumajärjestäjän datan käsittely

Palveluihin liittyy Eventio Oy:n hallinnoimille ja kolmannen osapuolen omistamille palvelimille tallennetun Tapahtumajärjestäjän datan käsittely.

Tapahtumajärjestäjä sitoutuu seuraaviin ehtoihin ja takaa että:

 • Tapahtumajärjestäjä omistaa datan tai sillä on muuten oikeus siirtää dataa palveluun käsiteltäväksi ja sillä on vastuu datan virheettömyydestä, eheydestä, sisällöstä, luotettavuudesta ja lainmukaisuudesta;
 • Datan käsittelystä on, mikäli tarpeen, ilmoitettu asianomaisille valvontaviranomaisille ja/tai rekisteröidylle itselleen; ja että datan käsittely ei riko lakia;

Eventio on datan käsittelijä ja sitoutuu:

 • käsittelemään dataa vain tapahtumajärjestäjän toimeksiannosta ja vain siinä laajuudessa ja siinä tarkoituksessa kuin palvelun tuottaminen sopimuksen ja sovellettavan lainsäädännön mukaan edellyttää, ja noudattamaan asianomaisen valvontaviranomaisen antamia ohjeita ja määräyksiä;
 • siihen, että Eventio on ottanut käyttöön tarvittavat tekniset ja organisatoriset turvatoimet suojellakseen tietoa katoamiselta, väärinkäytöltä ja luvattomalta muuntelulta, ja että kyseiset toimenpiteet muodostavat asianmukaisen turvallisuustason suhteessa tietojen käsittelyn riskeihin, huomioiden toimien käyttöönoton kustannukset.

Tiedon luovuttaminen

Ellei näistä ehdoista muuta johdu, Eventio Oy ei myy, vuokraa tai muutenkaan saata kerättyä tietoa tai dataa kolmansille osapuolille, paitsi seuraavissa tai vastaavanlaisissa tilanteissa:

 • noudattaakseen lakia, asetusta tai direktiiviä, tai vastatakseen oikeudellisesti sitoviin valtion viranomaisen tai poliisin vaatimuksiin, kuten tuomioistuimen päätökseen, määräykseen tai haasteeseen;
 • tutkiakseen tai estääkseen turvallisuusriskejä tai petoksia;
 • tutkimusta, kehitystä ja analysointia varten kuitenkin vain siinä laajuudessa ja muodossa, ettei yksittäisen tapahtumajärjestäjän tiedot tai henkilötietojen osalta rekisteröidyn tiedot tule tiedoista ilmi.

Henkilötietojen käsittely

Palveluihin liittyy luonnollisiin henkilöihin liittyvien tietojen (”henkilötiedot”) käsittelyä, jota Eventio Oy tekee tapahtumajärjestäjän toimeksiannosta. Eventio Oy toimii tällöin henkilötietojen käsittelijänä ja tapahtumajärjestäjä rekisterinpitäjänä siten kuin nämä käsitteet on määritelty henkilötietojen suojaa koskevissa säädöksissä, mukaan lukien lait, joilla on saatettu voimaan direktiivi 95/46/EU ja direktiivi 2002/58/EU niihin tehtyine muutoksineen, sekä Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus 2016/679/EU (”Tietosuoja-asetus”), (tässä sopimuksessa yhdessä ”Tietosuojasääntely”).

page3image33119168page3image33119360page3image33119552page3image33119744page3image33119936page3image33120128page3image33120320

Tapahtumajärjestäjä määrää kirjallisesti ne henkilötiedot, joita Eventio Oy voi käsitellä. Käsiteltävät henkilötiedot voivat koskea tapahtumajärjestäjän asiakkaita, osallistujia, työntekijöitä, esiintyjiä, yhteistyökumppaneita ja muita tapahtumajärjestäjän toimintaan liittyviä henkilöitä. Määräys annetaan tekemällä vastaavat määritykset palveluun tai antamalla kirjalliset ohjeet Eventio Oy:n asiakaspalvelulle näiden määritysten tekemiseksi. Palvelussa kulloinkin voimassa olevat määritykset katsotaan kirjallisiksi ohjeiksi henkilötietojen käsittelyksi.

Eventio Oy:llä on oikeus käsitellä henkilötietoja, joita tapahtumajärjestäjä, käyttäjä tai rekisteröity itse palveluun tai muutoin Eventio Oy:lle toimittaa. Eventio Oy:llä on oikeus kieltäytyä henkilötietojen tai niiden osan käsittelystä, jos käsittely on tietosuojasääntelyn tai tämän sopimuksen vastaista.

Eventio Oy:llä on oikeus käsitellä henkilötietoja vain sopimuksen voimassaoloaikana, ellei toisin ole erikseen kirjallisesti sovittu Eventio Oy:n ja tapahtumajärjestäjän välillä. Eventio Oy:llä on kuitenkin oikeus käsitellä henkilötietoja sopimuksen päättymisen jälkeen siltä osin, kun kirjanpito-, tietosuoja- tai muu pakottava sääntely vaatii.

Eventio Oy antaa tapahtumajärjestäjän saataville kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen tämän sopimuksen ja tietosuojasääntelyn mukaisen henkilötietojen käsittelyn noudattamisen osoittamista varten, mukaan lukien tietosuoja-asetuksen mukaisen selosteen Eventio Oy:n suorittamasta henkilötietojen käsittelystä. Tapahtumajärjestäjä vastaa selosteen tietojen liittämisestä soveltuvin osin omaan tietosuojaselosteeseensa tai selosteen täydentämisestä muutoin niin, että rekisteröidyillä on saatavilla tietosuojasääntelyn vaatimat tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Tiedonantovelvollisuus

Eventio Oy on velvollinen avustamaan tapahtumajärjestäjää, jos rekisteröity henkilö pyytää nähtäväkseen hänestä palveluihin tallennetut tiedot. Eventio Oy:n on toimitettava rekisteröidystä palveluihin tallennetut tiedot viimeistään 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun pyyntö on kirjallisesti esitetty Eventio Oy:lle. Pyynnössä on yksilöitävä tietoja pyytänyt rekisteröity. Tiedot toimitetaan pyynnössä olevien tietojen perusteella.

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä suoraan Eventio Oy:n asiakaspalveluun ja pyytää nähtäväkseen kaikkia tietoja, joita on hänestä tallennettu Eventio Oy:n palveluihin eri tapahtumajärjestäjien ja / tai Eventio Oy:n omiin rekistereihin. Eventio Oy voi toimittaa tällaiset tiedot suoraan rekisteröidylle siltä osin, kun Eventio Oy toimii tietojen käsittelijänä. Eventio Oy tiedottaa tietopyynnöstä sekä tietojen luovutuksesta tapahtumajärjestäjää.

Tietojen poistaminen rekisteröidyn pyynnöstä

Eventio Oy on velvollinen poistamaan tapahtumajärjestäjän ja/tai omista rekistereistään rekisteröityyn liittyvät henkilötiedot, jos rekisteröity sitä pyytää. Jos rekisteröity esittää poistopyynnön suoraan Eventio Oy:lle, Eventio Oy tiedottaa pyynnöstä tapahtumajärjestäjää, jonka tulee hyväksyä tai hylätä poistopyyntö viimeistään 7 vuorokauden kuluessa. Jos tapahtumajärjestäjä ei hyväksy tai hylkää pyyntöä määräajassa, Eventio Oy voi toimia pyynnön käsittelemiseksi parhaaksi katsomallaan tavalla.

Tietoturva

Eventio Oy toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet Henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja tietojen häviämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Tietoturvatoimenpiteiden tulee vastata tietosuojasääntelyn vaatimuksia.

Jos henkilötietoihin kohdistuu vahingossa tapahtuvaa tai lainvastaista tuhoamista, häviämistä, muuttamista, luvatonta luovuttamista, tai kolmannella osapuolella on pääsy henkilötietoihin (”tietoturvaloukkaus”), Eventio Oy ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta tapahtumajärjestäjälle ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 72 tunnin kuluessa siitä, kun Eventio Oy on tullut tietoiseksi tietoturvaloukkauksesta. Ilmoitukseen on sisällytettävä vähintään seuraavat tiedot:

 • kuvaus tietoturvaloukkauksesta, sisältäen tiedot siitä, mitä rekisteröityjen ryhmiä tietoturvaloukkaus on koskenut, sekä näiden ryhmien arvioitu lukumäärä;
 • tietoturvaloukkauksen selvittämistä hoitavan Eventio Oy:n yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;
 • kuvaus tietoturvaloukkauksen toteutuneista seurauksista ja/tai todennäköisistä seurauksista; ja
 • kuvaus toimenpiteistä, joihin Eventio Oy on ryhtynyt tietoturvaloukkauksen johdosta ja sen haittavaikutusten lieventämiseksi. Jos edellä mainittujen tietojen antaminen ei ole mahdollista samanaikaisesti, tiedot voidaan antaa osissa.

Tietoturvaloukkauksen tultua Eventio Oy:n tietoon Eventio Oy:n on varmistuttava henkilötietojen suojasta ja toteutettava yhteistyössä tapahtumajärjestäjän kanssa asianmukaiset toimenpiteet henkilötietojen suojan turvaamiseksi.

Alihankkijoiden käyttö

Eventio Oy voi käyttää datan ja henkilötietojen käsittelyyn alihankkijoita. Eventio Oy varmistaa, että kaikki Evention käyttämät alihankkijat ovat sitoutuneet datan ja henkilötietojen käsittelyyn tämän sopimuksen mukaisesti. Mahdolliset henkilötietoja käsittelevät alihankkijat listataan tapahtumajärjestäjälle pyydettäessä.

Auditointi

page4image33537216page4image33537408page4image33537600page4image33537792

Tapahtumajärjestäjällä on oikeus auditoida Eventio Oy:n tämän sopimuksen mukaisen henkilötietojen käsittelyn sekä tietosuojasääntelyn noudattaminen, jotta tapahtumajärjestäjä voi varmistua Eventio Oy:n täyttäneen sopimuksen mukaiset velvollisuutensa. Auditoinnin suorittaa tapahtumajärjestäjästä ja Eventio Oy:stä riippumaton kolmas osapuoli, joka on velvollinen noudattamaan erityistä salassapitovelvollisuutta sen auditoinnin yhteydessä saamien Eventio Oy:n luottamuksellisten tietojen osalta.

Tapahtumajärjestäjä vastaa auditoinnista aiheutuvista kustannuksista. Eventio Oy ei peri tapahtumajärjestäjältä auditointiin liittyvistä töistä erillistä maksua.

Jos auditoinnissa havaitaan puutteita, Eventio Oy korjaa tällaiset puutteet viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tapahtumajärjestäjän kirjallisesta ilmoituksesta lukien, elleivät osapuolet erikseen toisin sovi. Eventio Oy korjaa ilmeisen uhkan tietoturvallisuudelle muodostavat puutteet välittömästi.

Tietojen käyttäminen tutkimukseen, kehitykseen, tilastointiin ja analysointiin

Eventio Oy:llä on oikeus käyttää tapahtumajärjestäjän dataa mukaan lukien henkilötietoja omaan tutkimukseen, kehitykseen, tilastointiin ja analysointiin.

Eventio Oy:llä on oikeus säilyttää ja käyttää datasta muodostettuja yhteenvetoja ja muita vastaavia tilastoihin liittyviä aineistoja myös tämän sopimuksen päättymisen jälkeen. Eventio Oy huolehtii siitä, että nämä aineistot kerätään ja säilytetään sellaisessa muodossa, ettei yksittäinen tapahtumajärjestäjä tai rekisteröity ole aineistosta tunnistettavissa.

Koulutusrekisteri

Rekisterin nimi
Kino Tavast ry:n koulutusrekisteri

Rekisterinpitäjä
Kino Tavast ry
Paavo Cajanderin katu 4 A 12
13200 Hämeenlinna
Sähköposti kinotavast AT gmail.com

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Sihteeri Ulla Lappalainen
Sähköposti kinotavast AT gmail.com

Rekisterin tarkoitus
on tiedottaa yhdistyksen järjestämistä kursseista, kerhoista, leireistä ja opintopiireistä sekä pitää tarvittaessa yhteyttä myös lasten huoltajiin.

Rekisteriin merkityt tiedot

 • sähköpostiosoite ja
 • nimi

Sähköpostiohjelmaan on luotu ryhmä postitusta varten.

Rekisteritietojen tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteriin merkityiltä itseltään.

Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisteröidyn oikeudet
1.  Saada pyynnöstä tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan.
2.  Vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä.
3.  Kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa.
4. Saada häntä koskevat tiedot viivytyksettä. Mikäli kuukauden aikaraja ylittyy, siitä tiedotetaan erikseen.
5. Valittaa tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Tietoja, oikaisua ja tietojen käsittelyn rajoittamista tai poistoa koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä rekisterinpitäjän yhteyshenkilö Ulla Lappalaiseen.

Henkilötietojen käsittelijät
Henkilöt, joilla on pääsy koulutusrekisteritietoihin, nimeää yhdistyksen hallitus. Tällä hetkellä tietoja käsittelee sihteeri Ulla Lappalainen.

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus
Sähköposti lähetetään piilokopioina, jolloin osoitteet eivät tule muiden viestin saajien tietoon. Noudatetaan samoja turvallisuustoimia kuin jäsenrekisterin osalta.

Muu henkilötietojen käsittely Kino Tavast ry:ssä

Henkilötietoja voidaan kerätä myös tapahtumissa tai tilaisuuksiin ja kilpailuihin ilmoittautumisen, paikan varaamisen tai lippujen ostamisen yhteydessä. Pääsääntöisesti osallistujalistat poistetaan noin vuoden kuluessa tietoturvallisesti silppuamalla ja poistamalla verkkolomakkeet ja niillä kerätyt tiedot. Ilman eri lupaa edellä mainittuja tietoja ei käytetä markkinointiin.

Yhdistyksen YouTube-, Facebook- ja Instagram—sivuille sekä WordPress.com-verkkosivuille jää palvelujen seuraajista, päivitysten ja sivustojen tykkääjistä ja kommentoijista digitaalisia jälkiä. Palveluntarjoajat huolehtivat omalta osaltaan tietojen käsittelystä.

Kysy, jos jäi kysyttävää.

%d bloggaajaa tykkää tästä: