Kino Tavast

Elokuvat, elokuvakulttuuri, elokuvakasvatus, elokuvafestivaali, elokuvakilpailu, elokuvakurssit ja leirit, elokuvayhteistyö Hämeenlinnassa

Lavastajan työ

Pietari Bagge

Tehtävä L3: Mitä sinulle uutta tai vähemmän tuttua lavastajan työssä on?

Tutustu lavastajan työHÖN Pietari Baggen kertomana.

TUTUSTU myös SIVULLA OLEVAAN EKSTRA-MATERIAALIIN.


POIMI sinulle uudet tai yllättävät seikat Lavastajan työstä.

Lavastajan työ on

1. maailman luontia kameran taltioitavaksi.

Lavastaja tekee pienissä tuotannoissa työtään yksin ja isommissa tuotannoissa työryhmän kanssa.

Lavastajan apulaisina voi työskennellä esimerkiksi

 • lavasterakentajia 
 • apulaislavastajia 
 • hankkivia rekvisitöörejä 
 • kuvausrekvisitöörejä 
 • erikoisrekvisiitan valmistajia ja 
 • lavastusassitentteja. 

2. ryhmätyötä ja keskustelua kuvien avulla.

Näin lavastusprojekti etenee:

Lavastaja 

 1. keskustelee tuotannon taiteellisessa vastuussa olevien ihmisten kanssa HOD – palaverissa (HOD = head of department);
 2. kokoaa tuotantokohtaisen ideakuvakirjaston, joka on lavastusryhmän ja muun tuotannon välillä keskeinen vuorovaikutusta nopeuttava ja tukeva työkalu sekä väärinymmärrysten estäjä;
 3. ideoi, suunnittelee ja tekee lavaste-ehdotuksia keskustelujen perusteella;
 4. määrittelee ja hioo kuvien avulla ja yhdessä muiden suunnittelijoiden kanssa elokuvan tai sarjan visuaalisen ilmeen: tilojen yleistunnelman, värit, pinnat, valolähteet ja muita ominaisuuksia. 
 5. luo ideakuvien ja keskustelujen perusteella lopulliset suunnitelmat.

3. tarinaa tukevan näkymän rakentamista.

 • Lavaste mahdollistaa tilallisesti kaikki käsikirjoituksessa olevien kohtausten kuvaukset. Tilaa on riittävästi, näkö- ja kulkuyhteys säilyy eikä lavaste aiheuta näkö- tai kulkuesteitä.
 • Lavasteen pitää kestää kuvausten ajan ja olla turvallinen.
 • Vain lavasteen etupuoli ratkaisee; näkymällä takaa ja sivulta tai lavasteen kiinnittämisellä ei ole väliä;
 • Kuvakulman lisäksi lavasteeseen vaikuttaa muun muassa valaistus, etäisyys kamerasta, linssivalinta ja tarkennusalue. 
 • Lavaste auttaa näyttelijöitä eläytymään, vaikka he osaavat toki näytellä tyhjässä viherseinästudiossakin.
 • Hyvä lavaste vähentää jälkikäsittelyn tarvetta (esimerkiksi tietokone-efektien lisäämistä). 

4. ajan onnistunutta hallintaa.

Lavastajan on pystyttävä tekemään työnsä niin ripeästi, että lavastusbudjetti ei ylity. Usein budjetti on niukka. Onnistuminen vaatii hyvää suunnittelua: Fiksu miettii ensin hetken ja toteuttaa vasta sitten.

Toisinaan lavastaja kokee ristiriitaisia tunteita, jos aika ja raha eivät riitä uppoutumiseen ja perusteelliseen pohdintaan. Kiire työssä kasvaa osittain omasta ja osittain työkavereiden kunnianhimosta. Kiire selätetään luovilla ratkaisuilla. Lavastaja kysyykin usein itseltään ja työryhmältään: Mikä on helpoin tapa saavuttaa jokin asia kuvassa riittävällä laadulla?

Lavastajan ominaisuuksista

On keskenään erilaisia lavastajia, joista jokainen pärjää omalla tavallaan. Koska työ on ryhmätyötä, valitsemalla omia heikkouksia täydentäviä lavastusryhmäläisiä avukseen lavastaja voi pärjätä tilanteessa kuin tilanteessa. Lavastajaksi opitaan koulun tai avustavan työn kautta. Ominaisuuksia, joita lavastajalta usein vaaditaan ja joissa he työnsä myötä vahvistuvat, ovat esimerkiksi

 • kyky välittää sanoin ja kuvin omat ajatuksensa toiselle ja tulkita muiden kuvia ja sanoja – varsinainen työ
 • kyky innostua projekteista – oma henkinen ”polttoaine”
 • ajanhallinta – projektin aikatauluttaminen
 • stressinsietokyky – asiat, kuten käsikirjoitukset muuttuvat aina viime hetkellä, mihin joutuu reagoimaan nopeasti
 • kyky johtaa työryhmää
 • kyky delegoida eli jakaa työtä – minä itse – asenteella ei saa muuta kuin uupumusta
 • kyky luottaa ja kannustaa toisia – lavastaja saa olla vaativa mutta hyvää pitää muistaa kehua ja mahdottomia ei saa vaatia.
 • tilallinen hahmotuskyky
 • kuvallinen hahmotuskyky
 • matemaattinen ajattelu – budjetointi
 • ymmärrys rakentamisesta
 • ymmärrys taidehistoriasta
 • ymmärrys kameroista
 • asiakaspalvelutaidot
 • yrittäjähenkisyys – työ on projektiluontoista ja työltä odotetaan tuloksia
 • luotettavuus – tiedä mitä lupaat

Vastauksen lähetysohje

Kirjoita pohdintasi ja lähetä.

Ekstra

Tutustu lavastajan työhön myös esimerkkien avulla.

Katriina Ilmaranta-Pajusen, Marko Rauhalan & Heikki Ahoniuksen Heinähattu ja Vilttitossu -elokuvan ideakuvia Elokuvantaju-sivustolla. 

Lue lavastaja Kari Kankaanpään haastattelu.%d