Kino Tavast ry on yleishyödyllinen talkoovoimin toimiva yhdistys, jossa varat  sijoitetaan toimintaan, elokuvanäytösten ja tapahtumien järjestämiseen. Yhdistyksellä ei ole toimistoa eikä omaa esitystilaa. Vuokraamme tilat ulkopuolisilta, lähinnä Bio Rexistä ja Museo Militariasta. Tilavuokrat ja esitystekninen henkilökunta muodostavatkin noin puolet kaikista kuluista.

Allaolevissa kaaviossa kuvataan menoja ja tuloja vuonna 2017. Tämän vuoden osalta tilastot eivät ole vielä valmistuneet.

Vuonna 2017 saimme puolet varoistamme erilaisina avustuksina. Hankkeisiimme uskottiin. Tänä vuonna on ollut tavallista, että apurahoja saa vain alle 5 % kaikista hakijoista. Jäsenmäärää kasvattamalla saamme lisää omaa pääomaa, jota tarvitaan myös kaikissa avustushakemuksissa omarahoitusosuutena.

Hoitopalkkiota saamme Kavilta aluesarjan paikallisjärjestelyistä. Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla, mutta toiminta on riippuvaista avustusten määrästä.

Menoerät 2017Tulojakauma