Sotakokemusten psyykkisistä seurauksista on hiiskuttu tiedotusvälineissä laajemmin vasta 2000-luvulla. Timo Korhosen dokumenttielokuvalle Murtuneet mielet (2016) ei ehkä myöskään olisi ollut sosiaalista tilausta ennen 2000-lukua. J. L. Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoiden viitoittamaan sankarimyyttiin mahtumattomista, sodissa psyykkisesti järkkyneistä miehistä on vaiettu. Heidät on  hylätty häpeäverhoon ja unohdettu heidän tuskaa aiheuttanut uhrautumisensa isänmaan puolesta.

Kyse ei ollut marginaalisesta joukosta: jatkosodassa 15 700 miestä joutui sotapsykiatriseen hoitoon, talvisodan potilaiden määrä oli 2 500. Mieleltään järkkyneiden määrä oli todellisuudessa paljon suurempi; läheskään kaikki ”tärähtäneet” eivät päätyneet sairaalaan. Rauhan saavuttua traumatisoituneet potilaat lähetettiin perheidensä pariin ja ajatus psyykkisestä vammautumisesta lakaistiin niin sanotusti maton alle. Käytännössä mielen murtuminen rinnastui maanpetturuuteen ja psyykkiset vammat jäivät siis lähes kokonaan hoitamatta. Ei osattu, ei ollut keinoja, ei resursseja eikä vammoja haluttu edes tunnustaa. 

 

Timo Korhosen koskettavan dokumentin pääosassa ovat sotaa käyneiden miesten nyt jo aikuiset lapset. Aineistoa kerätessään Korhonen sai kyselyynsä noin 50 vastausta, joista dokumenttiin seuloutui kahdeksan tarinaa. Niiden kertojat olivat selviytyneet isiensä traumojen seurauksista – kukin omalla tavallaan. Taustamateriaalia dokumenttiin on saatu myös rintamakirjeistä, psykiatrisista potilaskertomuksista ja puolustusvoimien rintamakuvaajien kuvaoriginaaleista. 

Dokumentissa kuullaan tarinoita isien sotakokemusten säteilemisestä koko perheen ja lasten elämään vielä pitkään sodan jälkeenkin. Sodassa äärimmilleen sekä fyysisessä että psyykkisessä mielessä virittyneet miehet eivät osanneet kotiin palattuaan luopua taisteluissa tarvitusta aggressiosta. Forssalainen haastateltava Satu Vaarula kuvaakin tilannetta osuvasti sanoessaan, että isä lähti puolustamaan rauhaa, mutta toi kotiin sodan.

Sodan murtamat -dokumentti, jonka yhtenä innoittajana on ollut Ville Kivimäen väitöskirjaan pohjautuva Tieto-Finlandia-teos Murtuneet mielet (2013), tarjoaa samaistumisen kokemuksia, mahdollisuuden ymmärtää sodasta palanneita ja antaa heille myös anteeksi. 

Korhosen dramaturgisesti ja kerronnallisesti hallittu Murtuneet mielet edustaa kotimaisen dokumenttituotannon kärkeä. Se toimii tunteisiin vetoavien yksilötarinoiden kautta oivallisena ajatusten virittäjänä ja keskustelun herättäjänä. Se on taidokas dokumentti, jonka aihe on myös uudella tavalla ajankohtainen sota-alueilta Eurooppaan tulevien pakolaisten myötä.  /Ulappa

Timo Korhonen, Sodan murtamat (2016) Museo Militarian elokuvasali su  24.11. klo 12.00. Vapaa pääsy.

Koko elokuvaviikon (18.-24.11.2019) ohjelma – elokuvat, luennot ja vierailijat – tapahtuman kotisivulta.

Näytöksiin ja luennoille ei tarvitse ilmoittautua, mutta paikan voi halutessaan varata ennakkoon Museo Militarian asiakaspalvelusta: asiakaspalvelu (at) museomilitaria.fi tai puh. 040 450 7479.