Kino Tavast on luonut uudenlaista elokuvakasvatusmateriaalia nuorille. Suoratoistopalvelujen elokuvatarjontaan ja elokuvataiteilijoiden laatimiin tehtäviin perehtymällä nuori voi hankkia digitaalisen osaamismerkin. Se kertoo elokuvaosaamisesta joko elokuvan katsojana tai tekijänä. 

Osaamismerkkitehtävien laadintatyössä on ollut mukana elokuvataiteilijoita ja Kino Tavastin elokuvakasvatusaktiiveja. Elokuvan katsomista painottava osuus – elokuvadiplomi – on osa Kulttuurikeskus Arxin Media-askin sisältöä ja toteutettu yhdessä Arxin kanssa. Molemmat osaamismerkit – Elokuvadiplomi ja Elokuvamestari – kiinnittyvät vahvasti Uusien lukutaitojen sekä Kansallisen lukutaitostrategian tavoitteisiin. Visuaalinen lukutaito ja visuaalisen viestinnän monipuolinen osaaminen ovat tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpiä osaamisalueita.  

Aktiviteetit kohdentuvat tällä hetkellä 12 – 18-vuotiaisiin, mutta materiaalia ollaan laajentamassa myös nuorempiin ikäluokkiin. Myös aikuisille jaetaan tulevaisuudessa osaamismerkkejä kurssisuoritusten perusteella.

Itse osaamismerkki koostuu kuvasta ja siihen liitetyistä metatiedoista. Merkin haltija voi päättää, missä yhteyksissä haluaa merkin esittää ja voi itse arvioida, olisiko siitä hyötyä esimerkiksi työ- tai koulutuspaikkaa haettaessa. 

Elokuvamestarin osaamismerkki

Elokuvamestariksi haluaville 13 – 18 -vuotiaille on julkaistu elokuvataiteilijoiden ja -asiantuntijoiden laatimia tehtäviä, jotka valottavat elokuvan tekemisen eri vaiheita ja osa-alueita. Noin 20 valmiina olevan tehtävän valikoimaan sisältyy pohdittavaa käsikirjoittamisesta, ohjauksesta, kuvauksesta, näyttelemisestä, äänimaailmasta, lavastuksesta, leikkauksesta, elokuvamusiikista, YouTube-kanavan perustamisesta ja elokuvan katsomisesta.

Yksin, parin tai ryhmän kanssa toteutettavien tehtävien ratkaisut lähetään Kino Tavastille huhtikuun loppuun mennessä. Osaamismerkkiä voivat tavoitella kaikki kiinnostuneet ympäri Suomen vapaa-ajallaan tai yhdistettynä opiskeluun. Tehtävistöstä saa rakennettua myös kouluun sopivan valinnaiskurssin tai kerhon.

Lisäksi voi valita yksittäisiä tehtäviä eri tilanteisiin ja tarpeisiin: lavastustehtäviä tekniseen työhön, kuvataiteeseen kuvaamista, äidinkieleen käsikirjoittamista, näyttelemistä ja elokuva-analyysia, tietotekniikkaan leikkaamista tai musiikkitunneille elokuvamusiikkia ja äänitehtäviä. Elokuva-ammatteja voidaan esitellä opinto-ohjauksessa. 

Elokuvamestarin tehtävistöä kehitetään palautteen perusteella sekä sisällöllisesti että visuaalisesti resurssiemme puitteissa. Tässä kuussa järjestämme vielä muutamia hankkeeseen liittyviä elokuvataiteilijan vierailuja peruskouluihin. 

Diplomikatsojan osaamismerkki

Elokuvan katsomisesta innostuneet 12 – 16-vuotiaat voivat puolestaan saada Elokuvadiplomi-osaamismerkin. Viime vuonna Kulttuurikeskus Arxin kanssa yhteistyössä tehty yläkoululaisten elokuvadiplomi  (elokuvien ikäraja K 12) houkuttelee kahdeksaa eri genreä edustavien elokuvien katseluun ja niiden pohtimiseen.  Elokuvat voi valita vapaasti tai hyödyntää esimerkkivalikoimaa, jonka elokuvat löytyvät tallenteina kirjastosta ja linkitettynä suoratoistopalveluista.

Katsojadiplomin voi suorittaa täysin ilmaiseksi katsomalla elokuvia Yle Areenasta tai lainaamalla kirjastosta tallenteita. Yksityishenkilö voi varata katselua varten Hämeenlinnan pääkirjaston Mediahuoneen, mikäli itsellä ei ole katseluun sopivaa laitteistoa.

Aktiivisin luokka pääsee elokuviin, ja muitakin muistamisia on luvassa osaamismerkkien ensimmäisille suorittajille Rengon Säästöpankkisäätiön tuella.

Leffaa nuorille kirjastossa ja eri esityspaikoissa

Yhteistyössä Hämeenlinnan kirjaston kanssa tarjoamme nuorille ilmaiseksi yhteisöllisen elokuvien katselumahdollisuuden ja jatkopölinät torstai-iltaisin klo 17.30. Illan emäntänä toimii vankan ammattitaidon festivaalityössä Espoo Cinéssä ja Sodankylässä hankkinut Minna Yläkoski, joka on ollut mukana myös elokuvadiplomin suunnittelussa. Elokuvadiplomin voikin  suorittaa osallistumalla nuorten kinopiiriin aktiivisesti.

Lisää digitaalisista osaamismerkeistä


Huom!

Elokuvadiplomi-osaamismerkki oli artikkelissa aiemmin nimellä Diplomikatsojan osaamismerkki.