Kino Tavast järjestää perjantaina 30.9. klo 15.30 luottamuksellisen keskustelun Ylen ja Hämeenlinnan kaupungin organisoimalla ensimmäisellä Hyvin sanottu -keskustelufestivaalilla. Verkatehtaalla tapahtuvan keskustelun aiheena on Tulevaisuuden elokuvakeskus hämeenlinnalaisittain.

Valitsimme festivaalikeskustelun aiheen kevään pienen somekyselyn tulosten perusteella: vastanneista yli 90% kannatti elokuvakeskuksen perustamista Hämeenlinnaan ja ilmoitti käyttävänsä keskuksen palveluja, jos sellainen saadaan.

Keskusteluun on kutsuttu paikallisia ja valtakunnallisia elokuvakulttuuriasioiden parissa työskenteleviä tahoja. Rakentava keskustelu käydään Erätauko-menetelmällä. Yhdistyksen keskustelija on puheenjohtaja Taneli Hiltunen, ja keskustelua fasilitoi filosofian tohtori, dosentti Hannele Seitsonen.


Oletko kiinnostunut hämeenlinnalaisen elokuvakulttuurin kehittämisestä ja Erätauko-keskustelusta? Keskustelussa on vielä kolme vapaata tuolia. Olet tervetullut osallistumaan keskusteluun ilmoittautumalla perjantaina hyvissä ajoin Verkatehtaalla alakerran ilmoittautumispisteellä.

Luottamuksellisessa keskustelussa, jollainen omamme on, ei ole yleisöä paikalla ja keskustelun kirjaukset tehdään anonyymisti. Osallistujat voivat myöhemmin kertoa keskustelun sisällöstä vain yleisellä tasolla. Luottamuksellisuus tarkoittaa joko muilta saatua lupaa kertoa tai sitä, että keskustelu jää vain keskustelijoiden tietoon.


Kino Tavast on mukana keskustelufestivaalilla, koska keskustelu ja vuorovaikutus on toimintamme oleellinen osa niin elokuvanäytösten yleisötyössä kuin suunnittelussa ja päätöksentossa. Keskustelu on tapa työstää ja muuttaa asioita. Näemme selkeästi avoimen keskustelun suuret mahdollisuudet. Olemme havainneet, että hitaiksi haukutut hämäläisetkin osaavat ajatella viisaita, ja että juuri yhdessä keskustellen viisauspääoma karttuu. Toivottavasti niin käy myös perjantain keskustelussa, jonka pelisäännöt löytyvät Erätauon verkkosivulta.